اطلاعات پایه

اکسترودر چیست؟ انواع دستگاه‌های اکسترودر و اجزای آن‌ها

اکستروژن یکی از روش های شکل دهی است که برای کاهش ضخامت یا سطح مقطح مواد به کار میرود. این عملیات با استفاده از دستگاه اکسترودر صورت می‌پذیرد که به انواع اکسترودر تک ماردونه و دو ماردونه تقسیم می‌شود.

اکسترودر
نام انگلیسی: Extruder

سیلندر جهت تولید کردن ورق
سیلندر جهت تولید ورق

اکستروژن یکی از روش های شکل دهی است که برای کاهش ضخامت یا سطح مقطح مواد به کار میرود. اکستروژن روشی بسیار انعطاف پذیری است و با استفاده از حدیده مناسب می توان طیف وسیعی از تولیدات را تهیه کرد. به عنوان مثال: تولید دانه گونه Granule production، تولید پروفیل Profile production، تولید ورقه های بسیار نازک به طریقه دمشی Film blowing، قالبگیری دمشی Blow Molding.

اکسترودر یعنی مجموعه محفظه و ماردون که می توان به عنوان بدنه و واحد اصلی تولید قطعاتی با اشکال مختلف به کار برد. اکسترودرها به دو دسته اکسترودر تک ماردونه و اکسترودر دو ماردونه تقسیم بندی می شوند. اکسترودر ماردونه سه قسمت مجزا دارد ناحیه تغذیه Feed Zone. ناحیه تراکم و فشردگی Compression Zone و ناحیه اندازه گیری و سنجش.یکی از مهمترین ویژگی پلیمرها و به ویژه پلاستیک ها سهولت شکل پذیری آنهاست. در بعضی حالات، قطعات نیمه کاملی نظیر ورقه ها یا میله های تولید شده، متعاقباً با استفاده از روشهای متداول ساخت، مانند جوشکاری یا ماشین کاری به قطعه نهایی تبدیل می شود. اما در بسیاری مواقع، قطعه نهایی، علیرغم برخورداری از شکلی کاملاً پیچیده، طی یک مرحله تولید می شود.عملیات حرارت دادن، شکل دادن و خنک کردن ممکن است (مانند تولید لوله به روش اکستروژن) به دنبال یکدیگر و بدون وقفه (Continuous) انجام شود و یا ممکن است طی مراحلی ناپیوسته، زمانگیر و تکرار شونده (مثل عملیات تولید تلفن خانگی به روش قالبگیری تزریقی) صورت پذیرد که در اکثر موارد، فرایند به طور خودکار انجام شده برای تولید انبوه بسیار مناسب است.طیف وسیعی از روشهای شکل دهی برای پلاستیک ها و پلیمرهای شکل پذیر کاربرد دارد. در بسیاری از حالات انتخاب روش به چگونگی شکل نهایی قطعه و گرما نرم یا گرما سخت بودن ماردون بستگی دارد. بنابراین در عملیات طراحی، آگاهی طراح از روش های متنوع شکل دهی، حائز اهمیت است زیرا اشکال ناجور و نامناسب قطعه و یا مسائل جزئی کار طراحی، ممکن است محدودیت هایی در انتخاب روش قالبگیری برای طراح ایجاد کند. دسته بندی اکسترودرهای متداول این دسته بندی شامل گونه های زیر می شود.

اکسترودر تک ماردونه
نام انگلیسی: One Screw Extruder

یکی از متداولترین روشهای شکل دهی پلاستیک ها، اکستروژن است که از یک ماردون در داخل محفظه ای تشکیل شده است. پلاستیک ها معمولاً به صورت دانه ای شکل یا خاکه نرم از قیف به ماردونه تغذیه می شود. آنگاه در حال حمل به وسیله ماردون در طول محفظه، در اثر هدایت حرارت از طرف گرم کننده های محفظه (Barrel Heaters) و برش ناشی از حرکت بر روی لبه های ماردون گرم می شود.

عمق معبر (Channel-Depth) در طول ماردون کاهش یافته و موجب فشرده شدن مواد می شود. در انتهای محفظه اکسترودر، مذاب با عبور از حدیده ای به شکل مورد نظربرای محصول نهایی در می آید.همانطورکه بعدا خواهیم دید، به دلیل امکان استفاده از حدیده های مختلف، اکسترودر یعنی مجموعه محفظه و ماردون را می توان به عنوان بدنه و واحد اصلی تولید قطعاتی با اشکال مختلف به کاربرد اکسترودر ماردونه سه قسمت مجزا دارد:

الف) ناحیه تغذیه (Feed Zone): کار این ناحیه، دادن گرمای اولیه به پلاستیک و انتقال آن به نواحی بعدی است. طراحی این ناحیه حائز اهمیت است. زیرا عمق ثابت ماردون طوری انتخاب شود که مواد لازم و کافی را به ناحیه اندازه گیری (Metering Zone) تغذیه کند؛ به طوری که نه دچار گرسنگی شود و نه در اثر زیاد بود ن مواد، لبریز و پس زده شود. طراحی مناسب (Optimum) و متعادل، به طبیعت و شکل مواد تغذیه شونده (Feedstock)،شکل هندسی (Geometry) ماردون و خواص اصطکاکی پلاستیک نسبت به ماردون و محفظه بستکی دارد. رفتار اصطکاکی مواد تغذیه شده، تاثیر قابل توجهی بر آهنگ ذوب شدن مواددارد.

ب) ناحیه تراکم و فشردگی (Compression Zone): در این ناحیه، عمق ماردونه به تدریج کاهش می یابد که موجب متراکم شدن و فشردگی پلاستیک می شود. این فشردگی دو نقش عمده ایفا می کند؛ یکی آنکه هوای محبوش در داخل مواد را به ناحیه تغذیه می راند و دیگر آنکه انتقال حرارت را با کاهش دادن ضخامت مواد بهبود می بخشد.

ج) ناحیه اندازه گیری و سنجش: در این ناحیه، عمق ماردونه یکسان و ثابت، اما بسیار کمتر از عمق ناحیه تغذیه است. در این ناحیه، مذاب به صورت همگون و یکنواخت در می آید به طوری که با آهنگ ثابتی، در درجه حرارت و فشار یکسان و ثابت، به حدیده تغذیه می شود. این ناحیه به سهولت و سادگی تحلیل و ارزیابی می شود؛ زیرا مشتمل بر جریان مذاب گرانروان در داخل مجرایی با عمق و ابعاد ثابت است.

طول نواحی سه گانه ماردون خاص، بستگی به ماده ای دارد که تحت اکستروژن قرار می گیرد. برای نمونه نایلون خیلی سریع ذوب می شود، به طوری که تراکم و فشردگی مذاب در طول یک گام از ماردون نیز قابل تامین است. اما پلی وینیل کلراید، به حرارت بسیار حساس است و لذا طول ناحیه فشردگی برای آن برابر با طول ماردون است. از آنجا که پلاستیک ها دارای گرانروی های متفاوت هستند، رفتار آنها در خلال اکستروژن نیز متفاوت است

آهنگ وزنی خروجی واقعی 25 % با آنچه نشان داده شده اختلاف نشان می دهد که بستگی به دما، سرعت ماردون و غیره دارد. در اکسترودرهای تجاری، نواحی اضافی برای بهبود کیفیت محصول به ماردون افزوده می شود. به عنوان نمونه، ناحیه اختلاطی (Mixing Zone) مشتمل بر پلکان هایی (Flights) با گام کمتر یا معکوس، به منظور کسب اطمینان از یکنواختی مذاب و کافی بودن آن در منطقه اندازه گیری، استفاده می شود.

برخی از اکسترودرها ناحیه هواگیری (منفذ خروج هوا) وجود دارد. وجود این ناحیه به این دلیل است که برخی پلاستیک ها جاذب رطوبت(Hygroscopic) هستند یعنی از محیط اطراف خود رطوبت جذب می کنند و اگر به همین صورت مرطوب در اکسترودر فاقد ناحیه هواگیری استفاده شوند، کیفیت محصول نهایی خوب نیست؛ زیرا در داخل مذاب، بخار آب محبوس می شود.

برای رفع این مشکل راه حل آن است که مواد تغذیه شونده به اکسترودر را قبلاً خشک کنیم. این روش گران و پر هزینه است و امکان آلودگی نیز در مواد ایجاد می کند.

روش دوم، استفاده از محفظه های منفذدار (Vented Barrels) است. در اولین قسمت ماردون، مواد که به صورت دانه بندی است، پس از ورود ذوب شده، سپس به طریق معمول فشرده و همگن می شود. آنگاه با ورود به ناحیه غیر فشردگی (Decompression-Zone)،فشار مذاب به محیط کاهش می یابد؛ این عمل، امکان خروج و گریز بخار و سایر مواد فرار از داخل مذاب را از طریق منفذ تعبیه شده در بدنه اکسترودر فراهم می کند. آنگاه مذاب در طول محفظه به ناحیه دوم فشردگی هدایت می شود تا از محبوس شدن هوا در مذاب ممانعت به عمل آید.

دلیل دفع بخار این است که در دمایی برابر با 250 درجه سانتیگراد، بخار آب موجود در پلاستیک مذاب دارای فشاری برابر MN/m2 ۴ است که موجب خروج آسان آن از مذاب و گریز از منفذ خروج می شود. توجه کنید که چون فشار محیط تقریباً ۰/۱ MN/m2 است، استفاده از مکش خلاء (Vacuum) در منفذ خروجی، اثر ناچیزی در خروج بخار و مواد فرار دارد.

یکی دیگر از اجزای مهم اکسترودر، صافی (Gauze Filter) پس از ماردون و پیش از حدیده است. این صافی به صورت کاملاً موثری هرگونه مواد ناهمگون و ناخالص یها را از مذاب جدا می کند. عدم وجود آن حتی ممکن است موجب انسداد حدیده گردد. این صفحات صاف و غربال کننده معمولاً مذاب را تا مقیاس 120 تا 150 m صاف و تصفیه می کنند. اما شواهد موجود نشان می دهد که ذراتی کوچکتر از مقیاس فوق، موجب شروع ایجاد ترک های مویین در تولیدات پلاستیکی نظیر لوله های تحت فشار پلی اتیلنی می شود. برای چنین مواردی صافی های بسیار ظریفی در مقیاس 45 m به کار می رود که به گونه ای موثر و جالب توجه، کیفیت و عمر مفید محصول را بهبود می بخشد.

از آنجا که این صافی های ظریف آسیب پذیر است، توسط صفحه سرعت شکنی (Breaker plate) هدایت می شود. این صفحه تعداد زیادی سوراخهای مماس بر یکدیگر و بسیار تنگاتنگ دارد که بدون اینکه به ذرات جامد سوخته (Dead-Spots) احتمالی همراه با مذاب اجازه ورود دهد، مذاب را عبور می دهد. این صفحه سرعت شکن همچنین جریان مذابی را که پس از خروج به صورت حلزونی در آمده است خطی می کند. چون منافذ این صافی های ظریف به تدریج بسته می شود، پی در پی باز شده، تعویض می شود.

در بسیاری از اکسترودرهای پیشرفته با صافی های ظریف، کار تعویض آنها بدون نیاز به توقف اکسترودر صورت می گیرد. همچنین باید خاطر نشان کنیم که اگرچه این وظیفه اصلی صفحه سرعت شکن و صاف نیست؛ اما به ایجاد فشار معکوسی که موجب بهبود اختلاط مذاب می شود کمک می کند. چون فشار در حدیده حائز اهمیت است، شیری (valve) پس از صفحه سرعت شکن در اکسترودر وجود دارد که امکان تنظیم لازم را فراهم می آورد.

چگونگی جریان (Mechanism of flow) پلاستیگ با حرکت در طول ماردون به صورت زیر ذوب می شود. نخست لایه نازکی (Thin Film) از ماده مذاب در جداره محفظه تشکیل می شود. با چرخش ماردون این لایه از جداره محفظه کنده شده به قسمت جلوی پیکان ماردون انتقال می یابد و وقتی که به سطح خود ماردون (Core of screw) می رسد، دوباره به طرف بالا جاروب می شود. بدین ترتیب حرکت چرخشی در جلوی پیکان ماردون(پیشانی ماردون) به وجود می آید.

در آغاز، پلکان ماردون حاوی دانه های جامد است که در اثر حرکت چرخشی به داخل حوضچه مذاب جاروب می شود. با استمرار چرخش ماردون، مواد بیشتری به داخل حوضچه مذاب ریخته می شود. تا اینکه در نهایت فقط مواد مذاب است که پلکانهای ماردون اکسترودر وجود دارد.

در اثنای گردش ماردون در داخل محفظه، حرکت مواد در راستای طول ماردون بستگی به چسبندگی مواد به ماردون یا محفظه دارد. به طور نظری در مرز افراط و تفریط (Extremes) وجود دارد. در یکی فقط مواد به درون ماردون چسبیده است، در نتیجه ماردون و مواد مانند استوانه توپر و جامدی در داخل محفظه می چرخد. در این حالت نامناسب هیچ خروجی وجود ندارد. در حالت دوم، مدار روی ماردون می لغزد و مقاومت زیادی در برابر گردش ماردون در داخل محفظه به وجود می آورد. در این حالت حرکتی در جهت محور دستگاه برای مذاب فراهم می شود که بهترین حالت ممکن است. در عمل، رفتار واقعی، حالتی بین دو واحد است زیرا مواد هم به ماردون و هم به بدنه اکسترودر می چسبد.

خروجی مناسب ناشی از به وجود آمدن جریان کشنده و جلو برنده ای (Drag flow) در اثر چرخش ماردون و سکون محفظه است که به حرکت سیال گرانروان بین دو صفحه موازی شباهت دارد که در آن صفحه ای ثابت و صفحه دیگر دارای حرکت است.

علاوه بر این، جریان دیگری هم ناشی از اختلاف فشار بین دو انتهای ماردون است وجود دارد وبه این دلیل که حداکثر فشار در انتهای اکسترودر به وجود می آید، جریان فشاری (Pressure flow) خروجی را کاهش می دهد. همچنین به دلیل فاصله (Clearance) که بین پلکانهای ماردون و بدنه اکسترودر وجود دارد اجازه نشتی به مواد در جهت عکس امتداد ماردون داده، به طور موثری خروجی گاز را کاهش می دهد. فرار و گریز مواد به سمت عقب ماردون در حالتی که ماردون فرسوده (Worn) باشد بیشتر است. گرما یا سرمای خارج اکسترودر نیز نقش مهمی در نحوه ذوب شدن مواد ایفا می کند.

در اکسترودرهایی که دارای خروجی زیادی هستند، مواد، طول محفظه اکسترودر را سریع می کند. در نتیجه گرمای ذوب شدن کامل در اثر عمل برش تولید می شود و به استفاده از حرارت دهنده های خارجی محفظه اکسترودر نیازی نیست. بنابراین در این حالت اگر گرمای زیادی در مذاب به وجود آمده باشد سرد نگه داشتن محفظه حائز اهمیت است. در برخی مواقع خنک کردن ماردون اکسترودر نیز لازم است که البته اثری بر درجه حرارت مذاب ندارد.

اما اثر مالشی (اصطکاکی) بین پلاستیک و ماردون را کاهش می دهد. در همه اکسترودرها خنک کردن محفظه اکسترودر در ناحیه تغذیه ضروری است و لازم است تا بتوان اطمینان کاملی از تغذیه بدون درد سر مواد به اکسترودر به دست آورد.

طبیعت و حالت گرمایی مذاب در اکسترودر با دو حالت ترمودینامیکی مقایسه می شود. اولی حالت بی دررو (Adiabatic) است؛ به این مفهوم که سیستم کاملاً مجزا از محیط خارج است و هیچ جذب و دفع حرارتی در آن رخ نمی دهد. اگر این حالت مطلوب در اکسترودر حاکم نباشد، فقط مقداری کار لازم است روی مذاب انجام شود تا گرمای معین تولید کند که به ازاء آن هیچ ضرورتی به گرم یا سرد کردن دستگاه نباشد.

حالت مطلوب دوم، به همدما (Isothermal) موسوم است که در این حالت، درجه حرارت در تمام نقاط مذاب یکسان است و در نتیجه محفظه به گرم کردن و سرد کردن مستمر و دائمی برای جبران هرگونه اتلاف یا اخذ حرارت از مذاب برای ثابت ماندن دما نیاز دارد. در عمل، عملیات حرارتی در اکسترودرها بین دو حالت مرزی فوق قرار دارد. اکسترودرها ممکن است بدون هیچ حرارت دهنده یا سرد کننده خارجی کار کنند. لیکن در واقع در این صورت بی در رو نیست؛ زیرا اتلاف حرارت به وقوع می پیوندد.

از طرف دیگر با حالت همدما در تمام طول اکسترودر مواجه نیستیم زیرا دانه های جامد نسبتاً سردی به اکسترودر تغذیه می شود. اما برخی از نواحی اکسترودر ممکن است خیلی نزدیک به حالت همدما باشد. معمولاً ناحیه انداره گیری در بحث و تحلیل همدما در نظر گرفته می شود. در حالت کلی: جریان خروجی از اکسترودر را برآیند سه مولف می دانیم جریان جلو برنده و کشنده جریان فشاری جریان نشتی (Leakage flow)

اکسترودر دو ماردونه
نام انگلیسی: Two Screw Extruder

مشخصه های عمومی اکسترودر دو ماردونه در سالهای اخیر استفاده از اکسترودرهای دوماردونه که در داخل محفظه داغ اکسترودر حرکت چرخشی دارد، افزایش یافته است. این دستگاه ها در مقایسه با اکسترودرهای تک ماردونه تفاوتهایی در آهنگ خروجی، بازده اختلاط، حرارت تولید شده و نظایر آن نشان می دهد.

خروجی اکسترودر دوماردونه معمولاً سه برابر اکسترودر تک ماردونه ای با همان قطر و سرعت است. اگرچه اصطلاح ماردون دوقلو اصطلاحی بین المللی برای اکسترودرهای دو ماردونه است؛ اما دو ماردون لزوماً یکسان نیستند. در واقع انواع گوناگونی از این دستگاه موجود است. برخی از آنها را که دارای ماردون هایی با گردش در جهت مخالف یا موافق یکدیگر است نشان می دهد و به علاوه ماردونها ممکن است به صورت جفت شده (Conjugated) یا جفت نشده (Non-Conjugated) باشند.

در حالت جفت نشده، بین پلکان های ماردون فضای خالی وجود دارد که امکان حضور مواد را نیز فراهم می کند. در اکسترودر دو ماردونه ای با جهت چرخش مخالف یکدیگر، مواد دچار برش و فشردگی می شوند(نظیر آنچه در غلتکرانی رخ می دهد) یعنی مواد بین غلتک هایی با جهت چرخش متفاوت، فشرده می شود.

در اکسترودر حاوی دو ماردون با جهت چرخش یکسان، مواد از یک ماردون به دیگری منتقل می شود. این گونه آرایش برای مواد حساس به حرارت کاملاً مناسب است؛ زیرا مواد در اکسترودر به سرعت منتقل می شود بدون اینکه کمترین احتمال ماندگار شدن موضعی (Entrapment) مواد وجود داشته باشد. حرکت مواد در اطراف ماردون های جفت نشده کمتر (کندتر) است ولی نیروی جلوبرنده (Propulsive) بزرگتر است.

روش های شکل دهی با استفاده از اکسترودر

اکستروژن روشی بسیار انعطاف پذیری است و با استفاده از حدیده مناسب می توان طیف وسیعی از تولیدات را تهیه کرد. برخی از این روش های بسیار متداول را در اینجا ذکر می کنیم:

– تولید دانه گونه (Granule production)
– تولید پروفیل (Profile production)
– تولید ورقه های بسیار نازک به طریقه دمشی (Film blowing)
– قالبگیری دمشی (Blow Molting)

ترموفرمینگ یا همان شکل‌دهی با فشار باد چیست؟

ترموفرمینگ یا همان Thermoforming

سلام خدمت دوستان عزیز لازم دانستم یکی از اصلی‌ترین فرایندهای دستگاه تولید ظروف یک‌بارمصرف یا همان ترموفرمینگ رو براتون توضیح بدم امیدوارم مفید واقع بشود.

دستگاه تولید ظروف یک‌بارمصرف یا همان ترموفرمینگ

پرس ترموفورمینگ جناقی
پرس ترموفورمینگ
پرس ترموفورمینگ 900

فرایند شکل‌دهی حرارتی با فشار هوا  یکی از زیرشاخه‌های شکل‌دهی حرارتی است.

این روش یک فرایند پیشرفته برای شکل‌دهی ورق‌های پلاستیکی است که از فشار مثبت هوا برای اعمال نیرو بر ورق گرم شده جهت قالب‌گیری استفاده می‌شود.انیمیشن فرایند ترموفرمینگ 1- ورقه های پلاستیکی گرم می شوند. 2- ورق به شکل خاصی در قالب شکل گرفته است. 3- اشکال برش داده شده است.ترموفرمینگ

بسیاری از قطعات پلاستیکی از ظروف یک‌بارمصرف گرفته تا طلق‌های بسته‌بندی محصولات یا حتی داشبورد خودروها، جداره داخلی و روی در یخچال، حباب‌های پلاستیکی، جای تخم‌مرغ و سینی نشا و محصولات پزشکی و کشاورزی و امثال آن‌ها از این روش تولید می‌شوند.

معرفی فرایند ترموفرمینگ شکل‌دهی حرارتی

ترموفرمینگ یا شکل‌دهی حرارتی، یکی از روش‌های پرکاربرد شکل‌دهی پلاستیک‌هاست در این فرایند ابتدا ورق پلاستیکی گرمانرم (ترمو پلاست) آن‌قدر حرارت می‌بیند تا نرم و انعطاف‌پذیر شودسپس این ورق نرم شده به صورت اتوماتیک به سمت قالب هدایت میشود و روی قالب کشیده می‌شود و شکل قالب را به خود می‌گیردورق ماده اولیه به روش اکسترودر تولید می‌شودبسته به ضخامت، ورق اولیه می‌تواند به وزن دلخواه و استقامت ظرف تولید شده دست پیدا کرد

فرایند شکل دهی حرارتی از دو مرحله اصلی تشکیل‌شده است

الف) گرمادهی، ب) شکل دهی

الف) گرمادهی:

در این مرحله ورق پلاستیکی گرمانرم (ترمو پلاست) آن‌قدر حرارت می‌بیند تا نرم و انعطاف‌پذیر شود

عمل گرمادهی معمولاً با استفاده از المنت‌های حرارتی که یک یا هر دو طرف ورق پلاستیکی و بافاصله‌ای معین از آن قرار می‌گیرند، انجام می‌شود

با توجه به جنس پلیمر و ضخامت ورق میزان گرمادهی می‌بایست کاملاً مشخص و تنظیم‌شده باشد

ب) شکل دهی:

روش‌هایی که برای انجام مرحلهٔ شکل دهی در فرایند شکل دهی حرارتی به کار می‌روند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

شکل‌دهی با خلأ (Vacuum Forming)
شکل‌دهی با فشار هوا (Pressure Forming)
شکل‌دهی مکانیکی (Mechanical Thermoforming)

شکل دهی با فشار

شکل‌دهی با فشار هوا که دومین روش شکل‌دهی حرارتی است در دو مرحله انجام می‌شود.

ترموفرمینگ در حال تولید ظروف یکبار مصرف

مرحله اول، ابتدا ورق پلاستیکی که از قبل گرم شده را روی حفره‌های قالب بگذاریم در مرحله دوم، اعمال نیرو توسط فشار هوا از سمت بالا روی ورق قالب هست در این حالت ورق به درون حفره قالب کشیده می‌شود و لازم به توضیح است که برای بیرون راندن هوایی که در بین ورق و قالب به دام افتاده است منافذی در قالب باید تعبیه شود.

مواد اولیه برای دستگاه تولید ظروف یک‌بارمصرف ترموفرمینگ

موادی که ترموپلاستیک یا گرمانرم هستند می‌توانند در روش ترموفرمینگ مورداستفاده قرار گیرند.

ازآنجایی‌که این فرایند و محصولات حاصل از فرایند ترموفرمینگ به‌طور عمده در صنایع مواد غذایی کاربرد دارد، از ترمو پلاست ‌هایی استفاده می‌شود که دارای ویژگی مناسب برای نگه‌داری مواد غذایی بوده و آلودگی خوراکی ایجاد پلی اتیلن، پلی آمید، پلی اتیلن ترفتالات، پلی پروپیلن PP ، پلی استایرن PS ، پلی وینیل کلراید.

ویژگی قالب‌های ترموفرمینگ

در اینجا به تفاوت قالب‌های مثبت و منفی که در فرآیندهای شکل‌دهی با حرارت انجام می‌گیرد پرداخته می‌شود.

قالب‌های منفی (Cavity) نامیده می‌شوند.

دلیل این نام‌گذاری وجود حفره‌های مقعر در این نوع قالب است.

نمونه پشقاب و لیوان و قاشق یکبارمصرف

برعکس این، یک قالب مثبت حالت محدب و برآمده دارد، در قالب‌های مثبت، ورق گرم شده روی برآمدگی قالب قرار داده می‌شود.

سپس فشار مثبت یا منفی (خلأ) به کار می‌رود تا پلاستیک را روی سطح قالب به‌طور کامل بنشاند.

فرم قطعه در هر دو نوع قالب کاملاً مشابه هم است.

به همین علت ممکن است، تفاوت بین قالب‌های مثبت و منفی یا وکیوم و فرمینگ بی‌اهمیت به نظر برسد.

اما درواقع، در قالب منفی سطح خارجی قطعه دقیقاً مطابق فرم سطح حفرهٔ قالب است ولی سطح داخلی آن خیلی دقیق نیست و تقریبی از فرم قالب را به خود می‌گیرد.

عکس این مسئله هنگام استفاده از قالب‌های مثبت رخ می‌دهد.

در این حالت، ورق سطح داخلی قطعه عیناً همانند برآمدگی قالب است و سطح خارجی آن شکلی تقریبی از آن.

با توجه به الزامات محصول، این وجه تمایز اهمیت پیدا می‌کند. تفاوت دیگر در پدیده نازک شدن ورق پلاستیک است.

به‌جز مواردی که عمق فرم قطعه بسیار کم است، در سایر موارد، هنگام کشیدن ورق روی قالب، ضخامت ورق کاهش می‌یابد.

قالب‌های مثبت و منفی الگوی نازک شدن متفاوتی را در تولید یک قطعه معین، به وجود می‌آورند.

مزایا سیستم ترموفرمینگ

ازآنجایی‌که هم‌دمای قالب و هم‌فشار اعمال‌شده در فرایندهای شکل‌دهی حرارتی، پایین است قالب‌های شکل‌دهی حرارتی ازنظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه می‌باشند.

جنس قالب‌ها اغلب آلومینیوم است و در مواردی که هدایت حرارتی بسیار بالا نیاز باشد از آلیاژ بریلیوم مس استفاده می‌شود.

معمول‌ترین موادی که در شکل‌دهی حرارتی استفاده می‌شوند PVC و PS و PET و PP می‌باشند.

این نوع فرایند از شکل‌دهی حرارتی معمولاً با استفاده از قالب‌های ماده، قادر به ایجاد مناطق صاف و حتی آرم‌های شرکت‌های مختلف در صورت لزوم هست.

یکی دیگر از مزیت‌های این روش نسبت به شکل‌دهی با خلأ، این است که در اینجا با محدودیت حداکثر فشار تئوری (حداکثر ۱۱ اتمسفر) که در شکل‌دهی با خلأ وجود دارد، روبه‌رو نیستیم.

قالب پنیری uf ساخت قالب

فرایند شکل‌دهی با فشار عمدتاً به دو دلیل به‌سرعت در حال افزایش است. اول، این فرایند مزایای متعددی مانند هزینه قالب کمتر با سرعت نرخ تولید بالاتر، نسبت به روش‌های دیگر تولید پلاستیک ازجمله تزریق پلاستیک) دارد.

دوم، این فرایند برای بهبود و ارتقای بخش‌هایی از شکل‌دهی با خلأ مورداستفاده قرارمی گیرد زیرا دقت ابعادی بالا، تنش پسماند کمتر و سطح صاف و یکنواخت‌تر به‌عبارت‌دیگر یکپارچگی ساختاری از ویژگی‌های این فرایند نسبت به دیگر فرایند شکل‌دهی حرارتی هست.

کاربردهای ماشین ترموفرمینگ

این فرایند عمدتاً در ساخت قطعات بسته‌بندی مواد غذایی و ظروف یک‌بارمصرف استفاده می‌شود.

نمونه های رنگی پشقاب و لیوان و قاشق یکبارمصرف

جنس این قطعات عمدتاً از ترموپلاستیک ‌هایی است که ضرر خوراکی نداشته باشند. نظیر اتیلن وینیل الکل (EVOH)، پلی‌اتیلن (PE)، پلی آمید (PA)، پلی‌اتیلن تریفتالات (PET)، پلی‌پروپیلن (PP)، پلی استیرن (PS)، پلی وینیل کلرید (PVC)، پلی وینیلدن کلرید (PVdC) استفاده می‌شود.

تولید طیف وسیعی از پلاستیک‌های مورداستفاده در رنگ‌ها و بافت‌های متنوع با این روش تولید می‌شود، ازجمله کاربردهای این فرایند به شرح زیر هست لوازم تحریرمواد غذایی و….

کاربرد دستگاه آسیاب

این دستگاه مواد ضایعات که در تولید درست شده است را با تیغه های قوی و فولادی و قابل تنظیم خرد کرد تا دوباره با مواد خام ترکیب شود وبه چرخه تولید برگرد تا به اصطلاح هیچ پرتی وجود نداشته باشداین دستگاه با توجه به به دهنه دستگاه و قدرت متغیر میباشد و قیمت حدودی از 15تا 30 میلیون تومان دربرمیگیرد.

کاربرد لیوان جمع کن

این دستگاه لیوان های تولید شده که از دستگاه پرس بیرون میاید را به صورت منظم جمع اوری میکند دستگاه حدود20 میلیون تومان هزینه دارد که همه این دستگاه ها توسط شرکت صنعت پلیمر غرب که سازنده انواع دستگاه های ساخت ظروف یکبارمصرف می باشد تولید میشود

این شرکت تولید کننده کامل خط تولید لیوان یکبار مصرف، تولید کننده ظروف آلومینیومی، تولید کننده ظروف فومی، تولیدکننده ظروف گیاهی می باشد در ضمن سازنده این دستگاه ها کلیه محصولات خود را با کیفیت و گارانتی تقدیم همه می نماید ماشین آلات تولید ورق های پلیمری نیز از جمله این محصولات میباشد اکسترودر های ساخته شده در این شرکت از بهترین مارک بازار کاجران میباشد

تصاویر از مراحل تولید محصولات داخل کارگاه صنعت پلیمرغرب

در این صفحه نمونه ای از محصولات ساخته شده را مشاهده می کنید

ماشین آلات تجهیزات تولید ظروف یکبارمصرف
صنعت پلیمر غرب فعال در زمینه ساخت ماشین آلات صنایع پلاستیک به خصوص ماشین آلات تولید ظروف یکبار مصرف وخط تولید ورق های پلیمری توانسته است با بالا بردن کیفیت ،گارانتی وخدمات پس از فروش به موقع ،توانسته است نه تنها تولیدات خود را در داخل کشور عرضه نماید، بلکه این تولیدات را به عراق، افغانستان، و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ارائه نماید .

این شرکت با بکار گیری از قطعات اروپای در ساخت ماشین الات و همچنین نیروی کار ماهر و ماشین الات پیشرفته و بکار گیری از نیروی کار متخصص توانسته است ماشین الات خود را با دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش اراعه نماید لیست ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید این شرکت و مشخصات خط تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک لیست ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید این شرکت :
پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه PS,PP,PVC,PET,PE

با ورق گیر500 تا 800میلی متر
پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی از ورق یا رول ‌با پایه نشاسته ذرت و گندم با ورق گیر 500تا800میلی متر
پرس وکیوم فرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف PS(‌ارتفاع ظروف تا 6 سانت )‌ با ورق گیر تا800 میلی متر
خط تولید ورق پلاستیکی PS,PP,PE با عرض ورق 500تا 800میلیمتر و ضخامت  2/0 تا 3 میلیمتر با ظرفیت 300 کیلوگرم درساعت , استاندارد مخصوص تولید ورق جهت استفاده در پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف
خط تولید ورق پلاستیکی برای انواع پلیمرهای ABS,PET,PVC سخت و نرم به صورت تک و چند لایه با عرض 500 تا 2600 میلیمتر ودر دو رنج ضخامتیه 2/0 تا 3 میلیمتر و 1 تا 16میلیمتر  خط تولید ورق گیاهی به عرض ورق 500 تا 800 میلیمتر و ضخامت 3/0 تا 3 میلیمتر و ظرفیت  400-300 کیلوگرم در ساعت با مواد اولیه پایه نشاسته گندم و ذرت

خط تولید گرانوال رشته ای از مواد PS,PP,PVC,PET,PE با کاتر مخصوص گرانول و خشک کن 100-1000کیلوگرم در ساعت- خط تولید گرانول گیاهی با کامپاند نشاسته ذرت و روغن و سایر افزودنیها با ظرفیت 1000- 100 کیلوگرم در ساعت دستگاه آسیاب عرض 50 تا 120سانتی متر با و بدون سردکن آب با ظرفیت 2000-100 کیلو گرم در ساعت ،تیغه شمشیری و چکشی انواع قالب های ظروف یکبار مصرف وکیوم، ‌نیمه فرمینگ و ترموفرمینگ انواع تجهیزات جانبی خطوط تولید ظروف یکبارمصرف و خط تولید ورق شامل :‌غلطک ساده و آجدار  با سردکن روغن و آب با قطر150 تا 700 میلی متر ، کلندر خط تولید ورق کامل تک و 3الکتروموتوره ، هدT-Die عرض 50 تا 2800سانتی متر برای انواع مواد پلیمری، میکسر و مخلوط کن مواد 100 تا 400 کیلوگرمی

خط تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف صنایع بسته بندی
ماشین الات تولید سینی نشا و شانه میوه پلاستیکی
دستگاه تولید ظروع گیاهی و سلولزی
دستگاه اکسترودر ورق ساز pp ps.pe.
ماشین الات نیمه فورمینگ ps.
اکسترودر تولید طلق و شیرازه و صنایع تحریری
دستگاه خرد کن پلاستیک
دستگاه جمع کن و دسته کن لیوان و ظروف گرد
دستگاه تولید ظروف pp
خط تولید ورق pp.ps
قالب ترموفورمینگ .وکیوم .نیمه فورمینگ pp.ps
برای مشاهده دستگاه ها به کانال تلگرامی ما بپیوندید
https://telegram.me/SanatPolymer

https://sanat-polymer.ir/انواع-محصول-و-کارایی/

برای دیدن نمونه ای از فیلم های دستگاه میتوانید به سایت آپارات یا تماشا سر بزنید

https://www.aparat.com/sanat_polymergarb
https://tamasha.com/sanatpolymergarb?tab=videos

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *